Föreläsning: Jessica Sjöholm Skrubbe om Helga Henschens relation till samtidens konst

Varmt välkommen till en föreläsning om Helga Henschens arbete i relation till såväl samtidens konst i det offentliga rummet som offentligheten i en bredare bemärkelse. Fokus ligger dels på de verk av Henschen som placerades i offentliga miljöer, dels på de verk som med både humor och allvar deltog i den aktuella samhällsdebatten.

Jessica Sjöholm Skrubbe är docent i konstvetenskap vid institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på 1900-talets offentliga konst samt på feministisk konst och historiografi.

Föreläsningen är gratis. Ordinarie museientré gäller.