UTSÅLT. Föredrag och musik: Naturens språk. Bruno Liljefors och hans värld

Köp biljetten här

Introduktion
Sophie Allgårdh, intendent Thielska Galleriet
Föredrag
Catarina Lundegårdh, författare till Naturens språk. Bruno Liljefors och hans värld
Musik
Jonas Lundahl, piano
Edvard Grieg – Notturno Op. 54 ur Lyriska Stykker, häfte 5) 1891
Friedrich Mehler – Siesta ur Muramaris svit för piano 1930-tal
Jean Sibelius – Granen Op 75 ur Fem stycken för piano 1914

Se på fåglarnas mönsterteckning, se så fulländat vacker den är.

Bruno Liljefors (1860–1939) upphörde aldrig att fascineras av vilda djur och ägnade ett helt liv åt att gestalta deras livskraft och skönhet. Citatet om fåglarnas mönsterteckning är hämtat från en intervju med konstnären i Aftonbladet 1911.

I sitt föredrag tecknar Bruno Liljefors barnbarn, författaren Catarina Lundegårdh, en bild av morfadern med utgångspunkt i sin nya bok Naturens språk. Bruno Liljefors och hans värld (Carlsson Bokförlag). Hon reflekterar också över på vilket sätt konstnärens personlighet påverkade hans konst.

Liljefors dagböcker

Catarina Lundegårdh är dotter till Bruno och Signe Liljefors yngsta dotter Kraka och har i sin forskning haft tillgång till ett familjearkiv med tidigare opublicerat källmaterial, däribland Liljefors dagböcker från 1879–1921 och de brev konstnären skrev till sin andra hustru Signe (född Olofsson) 1885–1926.

Bruno Liljefors och bankiren Ernest Thiel träffades omkring år 1900 och blev snart goda vänner. Thiel blev också Liljefors störste mecenat och under årens lopp förvärvade han ett femtiotal målningar – verk som idag ingår i Thielska Galleriet samling.

Förordet till Naturens språk. Bruno Liljefors och hans värld är skrivet av Mikael Ahlund, chef för Uppsala Universitets konstsamlingar Gustavianum.

Boksignering och mingel med förfriskningar till självkostnadpris.
Lundegårdhs båda böcker Naturens språk och Bruno och Signe Liljefors konstnärsliv säljs till specialpris denna kväll.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Carlsson Bokförlag.

Köp biljetten här

Ingår i biljetten
Fritt inträde till museet från kl 12

Visas i museet
Utställningen Stilla natur. Oskar Bergman & samlingarna med konst från sekelskiftet 1900 i en originalmiljö från tiden. Skulpturpark.

Äta i museet
Café Monika Ahlberg håller öppet kl 12-18 denna kväll

Ta dig till Thielska Galleriet
Buss 67. Pendelbåt 80. Bil (betalparkering) en kort promenad från museet