Magdalena Gram om Karl Wåhlin –
kritiker, redaktör och museiman

Föredrag: Karl Wåhlin – kritiker, redaktör och museiman vid sekelskiftet 1900.

Föreläsare: Magdalena Gram

Moderator: Sophie Allgårdh

Med utgångspunkt i sin nyutkomna monografi (Appell förlag. 2023) berättar Magdalena Gram i ord och bild om Klar Wåhlin mot bakgrund av det förra sekelskiftets livliga konst- och pressdebatt.

Vem var Karl Wåhlin?

År 1892 grundade Karl Wåhlin (1861–1937) kulturtidskriften Ord och bild (idag Ord & Bild), som blev ett språkrör för 1890-talets konst och litteratur. I likhet med konstsamlaren Ernest Thiel sympatiserade han med Konstnärsförbundets och de radikala konstnärer som revolterade mot Kungliga Konstakademiens förstelnade utbildningssystem.

Vid sidan av sitt redaktörskap för Ord och Bild var han amanuens på Nationalmuseum och skrev den första monografin över konstnären Ernst Josephson, Konstnärsförbundets mest brinnande själ. Ernest Thiel var en hängiven beundrare av Ernst Josephson och i Thielska Galleriets samlingar finns ett tjugotal verk av konstnären, däribland en skiss i olja till det skandalomsusade Näcken-motivet.

Om föredragshållaren

Magdalena Gram är författare, konstvetare med erfarenhet av arbete vid Nationalmuseum, Kungliga biblioteket och Nordiska museet. Hon har tidigare bland annat givit ut boken om Karl Wåhlins hustru: Hildur Hulth. Konstnärslöfte i allkonstens tid (Appell förlag 2019).

Under kvällen säljs boken Karl Wåhlin. Kritiker, redaktör och museiman mellan tradition och modernitet till reducerat pris.

Biljetter

Läggs inom kort upp till försäljning. Föranmälan kan tills vidare göras till: sophie.allgardh@thielskagalleriet.se
Begränsat antal platser.

Ingår

Fri entré från kl. 12 till museet, samlingarna och den samtida fotoutställningen Nästan där. Maria Friberg.

Restaurang / Café

Café Monika Ahlberg håller öppet till kl 18. Museet stänger efter föredraget.

Så tar du dig till Thielska

Buss 67, pendelbåt 80, bil (parkeringsautomat). Fina cykelstråk och vägar till Thielska Galleriet.