Utsålt. Föredrag. Gerda Wallander. En återuppstånden konstnärinna

Föredraget är utsålt
I Gerda Wallanders porträtt av Hjalmar Söderberg poserar författaren elegant med en glödande cigarett i handen. Målningen utfördes 1916 på beställning av Ernest Thiel, Söderbergs vän och gynnare.

Gerda Wallander (1860–1926) och henne man, konstnären och formgivaren Alf Wallander, hade ett rikt sällskapsliv och rörde sig i samma kretsar som Hjalmar Söderberg och paret  Thiel. Vid sidan av det mästerliga porträttet förvärvade Thiel ytterligare fyra målningar av konstnären, däribland ett motiv med en myllrande gatuscen i Paris. Trots att Gerda Wallander är representerad på flera museer och att målningar av henne förekommer på konstmarknaden är hon så gott som osynlig i konsthistorien.

Om föreläsaren

Konstvetaren Astrid Olsson (f. 1997) har grävt i arkiv och gått i Gerda Wallanders fotspår i Paris. Den masteruppsats hon försommaren 2023 lade fram om konstnären vid Uppsala universitet är i stora stycken ett pionjärarbete.

Introduktion/moderator Sophie Allgårdh, intendent  vid Thielska Galleriet

Programmet arrangeras i samarbete med Söderbergsällskapet.

Varmt välkommen!

Köp biljett här

Biljettpris

Ordinarie: 170 kr
Pensionär/Studerande: 140 kr
Begränsat antal platser.

Ingår

Fri entré från kl 12:00

Visas i museet

Nästan där. Maria Friberg. Samlingarna med konst från sekelskiftet 1900. Skulpturpark.

Café och restaurang

Café Monika Ahlberg serverar varma och kallar rätter. Möjlighet att förboka via www.thielskagalleriet.se "Caféet"

Så tar du dig till Thielska Galleriet

Buss 67 Thielska Galleriet).  Båt nr 80 (Blockhusudden). Bil (parkeringsautomat).

Konstvetaren Astrid Olsson.