Föredrag av Camilla Hjelm. Stjärngalleristen Gösta Stenman

Endast förköp. KÖP BILJETT HÄR

Gösta Stenman (1888–1947) var en förgrundsfigur för den moderna konsthandeln i Finland och Sverige. Framför allt förknippas han med återupptäckten av konstnären Helene Schjerfbeck.  På 1930-talet flyttade Stenman sin konstsalong från Helsingfors till Stockholm där han 1937 under stort jubel lanserade Schjerfbeck för en svensk publik. Konstnären var då 75 år, och det var hennes andra separatutställning. Den första soloutställningen med Helene Schjerfbeck ägde rum i Helsingfors 1917 – även då med Gösta Stenman som arrangör.

Gösta Stenman var övertygad om Schjerfbecks särart, och det var han som uppmuntrade henne att fortsätta med sina starka och utlämnande självporträtt. Stenman framhävde framför allt kvinnliga konstnärer som missgynnades i konstlivet. Vid sidan av Schjerfbeck räddade han även konstnären Fanny Churberg från omvärldens likgiltighet och glömska.

En av Stenmans viktigaste kunder var bankmannen Ane Gyllenberg i Helsingfors. Under andra världskriget evakuerades den Gyllenbergska samlingen till Stockholm där den 1944 visades för en entusiastisk svensk publik. Nyckelverk ur denna samling visas fram till 26 september 2021 i utställningen Individ och andlighet på Thielska Galleriet. I utställningen ingår tolv målningar av Helene Schjerfbeck.

Gösta Stenman banade väg för en ny sorts gallerist. Han inte bara lanserade konstnärer. Med sina återupptäckter av bortglömda konstnärer skrev han också om konsthistorien. Hans  motsvarigheter finns i Gösta Olson i Sverige, Paul Durand-Ruel och Henry Kahnweiler i Frankrike eller Joseph Duveen i Storbritannien.

Om Camilla Hjelm - föredragshållaren
Camilla Hjelm är konstintendent på Spökslottet och ansvarig för konstsamlingarna vid Stockholms universitet. Hon är fil doktor i konstvetenskap. År 2009 publicerade hon avhandlingen Modernismens. förespråkare. Gösta Stenman och hans konstsalong – en rikt bildsatt bok som tar upp en av konsthistoriens stora förnyare.

Endast förköp. KÖP BILJETT HÄR

Praktiska detaljer
Museet håller kvällsöppet exklusivt för detta evenemang. I biljetten (som förköps) ingår fri entré till Thielska Galleriets samlingar av nordisk konst från sekelskiftet 1900 samt utställningen Individ och andlighet med bland annat tolv målningar av Helene Schjerfbeck. Entrébiljetten gäller hela dagen, från kl 12:00 till kl 19:30 (utsläpp).

Café Monika Ahlberg håller öppet till kl 18 denna kväll. Det finns möjligheter att förboka, vänligen se fliken "Caféet" på hemsidan.

Begränsat antal platser: 40 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Busslinje 67, hållplats "Thielska Galleriet". Parkeringsplats (parkeringsautomat)