Bokcirkel – 3 kvällar om Doktor Glas tillsammans med Hjalmar Söderbergsällskapet

Hjalmar Söderberg

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg tillhör den svenska litteraturens stora klassiker och boken skrevs delvis under Ernest Thiels beskydd. Hjalmar Söderberg och Ernest Thiel var mycket goda vänner och Söderberg bodde periodvis på Thielska Galleriet för att få arbetsro. Vi erbjuder en unik möjlighet att tillsammans med andra fördjupa sig i romanen och tidsandan i förra sekelskiftets Stockholm. Vi läser och diskuterar Hjalmar Söderbergs roman från 1905 i museets salar under sakkunnig ledning av Nils Sjöstrand, ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet.

Datum: 19 februari, 5 mars och 19 mars. Anmälningsavgiften på 500 kr gäller alla tre kvällar.

I priset ingår ordinarie museientré samt ett exemplar av den kommenterade nyutgåvan av romanen från förlaget Lind & Co.

Pris för den som redan har boken: 400 kr. Max 15 personer i gruppen.

OBS! Anmälan görs till info@thielska-galleriet.se senast 9 februari.