Akke Kumlien och Materialinstitutet vid Kungl. Konsthögskolan

FÖRKÖP DIN BILJETT HÄR

Välkommen till ett föredrag om konstnären Akke Kumlien och Materialinstitutet vid Kungl. Konsthögskolan. Vi kommer att få höra om Materialinstitutets historia och världsunika samlingar men också om hur undervisningen bedrivs idag. Hos dagens studenter finns ett växande intresse av pigmentframställning med material från naturen. På skolan odlas vejde och färgpilört, vilka ger den blå färgen indigo. Experiment pågår även med andra färgväxter.

Föredragshållare är adjunkt Kristina Janni-Ståhl, ansvarig för Materialinstitutet. Under kvällen medverkar även intendent Sophie Allgårdh, curator för utställningen Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka, som visas på Thielska Galleret till 6 november.

År 1935 blev Akke Kumlien föreståndare för det nystartade Materialinstitutet där fokus låg på undervisning och materialforskning. Institutet förvaltar också en historisk samling med pigment, färgprover och kemikalier. Akke Kumlien var en briljant pedagog och under sina år på Materialinstitutet hjälpte han många studenter att hitta vägen till ett eget uttryck. En av hans elever var konstnären Helga Henschen, barnbarn till Ernest Thiel. År 1946 utsågs Kumlien till intendent på Thielska Galleriet och museet blev hans bostad.

Evenemanget arrangeras med anledning av utställningen Stunder av vardagslycka som med ett femtiotal målningar är den största hittills över konstnären.

Museet håller exklusivt kvällsöppet för evenemangets gäster. 

Pris: 150 kr (årskort och andra rabatter gäller ej denna kväll)

FÖRKÖP BILJETT HÄR
Museet värnar om en trygg miljö. Genom förköp hjälps vi åt att undvika köbildning och trängsel vid kassan.

Ingår i biljetten
Fri entré från kl 12–18
Visas: Samlingarna med nordisk konst vid sekelskiftet 1900 i en originalinredning från tiden.
Två rosade utställningar: Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka och "Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström. Skulpturpark med verk av Auguste Rodin, Johan Tobias Sergel och Gustav Vigeland.

Servering
Café Monika Ahlberg håller öppet till kl 18 denna kväll. Förboka mat och dryck? Vänligen se se museets hemsida under fliken Café.