Donator klar – Thielska Galleriet kan köpa tillbaka byggnaderna

1 juli 2020

Thielska Galleriet har den stora glädjen att ta emot en generös donation om 25 miljoner från en utlandssvensk som vill vara anonym, för att återköpa museets byggnader från Statens Fastighetsverk.

- Detta enastående bidrag är en kulturgärning som innebär att museets ekonomiska situation kan förbättras i grunden, säger Peter Egardt, ordförande i Stiftelsen Thielska Galleriet.

Riksdagen har den 16 juni 2020 godkänt att regeringen säljer Thielska Galleriets byggnader till stiftelsen för bokfört värde. Dessutom ställs krav på att en fond upprättas för skötsel och långsiktigt underhåll. Stiftelsen saknar de erfoderliga medlen, men beskedet om positivt riksdagsbeslut fick donatorn att med stor glädje ställa upp med hela den nödvändiga summan, 25 miljoner. Detta trots att han tidigare dragit sig ur, på grund av att beslut i ärendet har dröjt.

Stiftelsen ser betydande fördelar med att själva sköta byggnaderna. På 1980-talet donerade stiftelsen byggnaderna till staten, på grund av stora underhållsbehov. Sedan dess har hyreskostnaden bara ökat.

- Donationen ger förutsättningar både för långsiktig förvaltning av byggnadsminnesmärket och kan samtidigt ge ett överskott till verksamheten som kan användas för utställningar, program och annat som kommer publiken till del, säger Patrik Steorn, museichef på Thielska Galleriet.

Thielska Galleriet är ett konstmuseum fullt med nordisk konst från sekelskiftet 1900, av konstnärsnamn som Edvard Munch, Anders Zorn, Carl Larsson, Eugène Jansson och många fler. Huset är ritat av Ferdinand Boberg, uppfördes under åren 1904-1907 och är beläget på Blockhusudden, längst ut på Djurgården i Stockholm. Det byggdes som privathem för bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel (1859–1947) och hans familj, med särskilda salar för konstsamlingen. År 1924 bildades museet och sedan dess visas den permanenta samlingen och tillfälliga utställningar i de tidsenliga interiörerna. Huvudbyggnaden inrymmer både café och museibutik. Till byggnaderna räknas även Annexet, som idag inhyser kontor och mötesrum, samt den vita muren som omgärdar skulpturparken.


Kontakt:

Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet
0709-797954
patrik.steorn@thielskagalleriet.se

Peter Egardt, ordförande Stiftelsen Thielska Galleriet
0705-600091
peter@egardt.se

Bilder:
Cecilia Rainer
0739-733651
cecilia.rainer@thielskagalleriet.se

 

Foto: Melker Dahlstrand