Donationer och nyförvärv ställs ut i Söderbergsrummet

Nu presenteras ett urval av de senaste fem årens donationer och nyförvärv till museets samlingar i Söderbersgrummet (plan 2). Exempelvis visas här flera verk av konstnären Axel Törneman, en förstudie till Richard Berghs ikoniska verk Riddaren och jungfrun, serveringskannor i silver som tidigare tillhört Ernest Thiel och Anders Zorns etsning Byspelman (1904) som känns igen från konstnärens målning Hins Anders från samma år.

Thielska Galleriets samlingar består av närmare 1 000 konstverk, 130 möbler, åtskilliga böcker och andra föremål samt ett rikt arkivmaterial. Merparten är tillgängligt digitalt via museets hemsida, sök i samlingarna. Idag utökas samlingarna främst genom generösa donationer från museets vänförening och olika privat-personer då Stiftelsen Thielska Galleriets begränsade resurser inte tillåter större nyförvärv. Stiftelsens reglemente föreskriver att gåvor och inköp bör avse att komplettera de befintliga samlingarna utifrån en rad avgränsande kriterier.

Öppettider museet och Café Monika Ahlberg
Tisdag–söndag kl 12–17

Varmt välkommen!

Bildtext: Serveringskannor i silver som användes hos Ernest Thiel och hans första hustru Anna Josephsons hushåll på Villagatan 1 i Stockholm.

Richard Bergh, studie till Riddaren och jungfrun
Vykort till Karl Nordström från 'Fotogen' (Eugène Jansson), 1907
Anders Zorn, Byspelman, 1904