Åsa Cavalli-Björkman blir ny museichef på Thielska Galleriet

Åsa Cavalli-Björkman har utsetts till ny museichef för Thielska Galleriet av styrelsen för Stiftelsen Thielska Galleriet. Hon är för närvarande museichef på Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm.

- Det är roligt och hedrande att utses till Thielska Galleriets chef. Jag ser det som min uppgift att levandegöra denna inspirerande miljö från sekelskiftet 1900 i dialog med samtiden och samtidskonsten. Jag vill fortsätta att verka för att Thielska galleriet ska vara en kreativ mötesplats för olika konstnärliga uttryck dit alla kan känna sig välkomna. Här finns många möjligheter till samarbeten, jag ser Thielska Galleriet som ett prisma, där strålar kan mötas och brytas i oväntade riktningar, säger Åsa Cavalli-Björkman.

Åsa Cavalli-Björkman arbetar just nu som museichef vid Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm och är doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är författare till ett antal katalogtexter med inriktning på konsten vid förra sekelskiftet och har curerat en rad uppmärksammade utställningar med samtida skulptur och arkitektur.

- Åsas konstvetenskapliga bakgrund och hennes erfarenhet från att framgångsrikt driva ett museum inom snäva ekonomiska ramar gör henne mycket lämpad att ta sig an skötseln och utvecklingen av Thielska Galleriet för att föra den förre museichefens arbete till nya höjder och framgångar. Jag är glad att hälsa den nya museichefen varmt välkommen till Thielska, säger Peter Egardt, ordförande för Stiftelsen Thielska Galleriet.

Thielska Galleriet är ett konstmuseum fullt med nordisk konst från sekelskiftet 1900, med konstnärsnamn som Edvard Munch, Anders Zorn, Carl Larsson, Eugène Jansson och många fler. Huset, ritat av Ferdinand Boberg, är beläget på Blockhusudden, längst ut på Djurgården i Stockholm. Det byggdes som privathem för bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel och hans familj, med särskilda salar för konstsamlingen. År 1924 bildades museet och sedan dess visas den permanenta samlingen och tillfälliga utställningar i de tidsenliga interiörerna. De senaste åren har verksamheten stärkts med ökade besökssiffror, ett högt konstnärligt anseende och en ekonomi i balans och utvecklats genom attraktiva och intressanta utställningar och program.

Åsa Cavalli-Björkman tillträder tjänsten den 5 oktober 2020.

Presskontakt:
Cecilia Rainer
cecilia.rainer@thielskagalleriet.se
073-973 36 51

Thielska Galleriet