Thielska Galleriet

Thielska Galleriet är ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett bevarat i sitt ursprungliga skick.

Läs mer om Thielska

Idag har vi öppet 12:00 – 17:00.
Donator klar – Thielska Galleriet kan köpa tillbaka byggnaderna 1 juli 2020 Thielska Galleriet har den stora glädjen att ta emot en generös donation om 25 miljoner från en utlandssvensk som vill vara anonym, för att återköpa museets byggnader från Statens ... Läs mer
Åsa Cavalli-Björkman blir ny museichef på Thielska Galleriet 26 juni 2020 Åsa Cavalli-Björkman har utsetts till ny museichef för Thielska Galleriet av styrelsen för Stiftelsen Thielska Galleriet. Hon är för närvarande museichef på Carl Eldhs Ateljémuseum i ... Läs mer