Vernissage "Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström

Idag 10 september öppnar höstens utställning "Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström.

Invigning kl. 14 i salongen
Rita Strohl Solitude (1897), violin och piano
Museichef Åsa Cavalli-Björkman hälsar välkommen
Curator Adam Korpskog introducerar utställningen
Wilhelm Stenhammar, Sentimental romans, Op. 28 nr. 2 (1910), violin och piano

Musiker:
Sofie Summerstam: Violin
Åse Mathiesen: Piano

Om utställningen

Thielska Galleriet visar den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 med den banbrytande modernisten Tora Vega Holmström (1880-1967). Hennes konstnärskap domineras av kraftfulla porträtt och expressionistiska experiment. I utställningen presenteras främst Holmströms första trettio år som konstnär. Stilistiskt vandrar hon från en dunkel pointillism och jugendstil via mosaikartade färgfält och böljande linjer mot en vibrerande expressionism. Målningarna berättar om kvinnlig rösträtt, arbetarklassens villkor och posttraumatisk stress hos det första världskrigets överlevande kolonialsoldater – Tora Vega Holmström gick sin egen väg både i sitt liv och i sin konst.