Tidigare utställningar

Skisser till en minnesvård. Gravitational Ripples av Lea Porsager

5 juni – 6 juni 2018

Välkommen till en mindre utställning med konstnären Lea Porsagers skisser, texter, akvareller och modeller till Gravitational Ripples, den minnesvård som uppförs för att hedra de svenskar som miste livet i  flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Minnesvården är placerad strax intill Thielska Galleriet på Djurgården och invigs i juni 2018. Efter sommaren öppnar minnesvården för allmänheten.

Gravitational Ripples är ett jordkonstverk med blom- och växtbeklädda vallar i dubbel spiralform. Ett nät av stigar leder både utåt och in mot mitten där två skulpturer i brons för tankarna till himlakroppar i ett kretslopp. Den större skulpturen bär – med samtycke av anhöriga och närstående – namnen på de svenska medborgare som förlorade livet.

Lea Porsager har inspirerats av Albert Einsteins tankar om de starka och pulserande krafter som uppstår i universum då två himlakroppar kolliderar med varandra. År 2016 lyckades en grupp fysiker mäta och bekräfta att Einsteins teorier stämde, och året därpå tilldelades de Nobelpriset i fysik. I takt med de växlande årstiderna kommer minnesvården alltid att vara i förändring och i ett tillstånd av omvandling.

Om konstnären
Lea Porsager är född 1981, i Frederikssund, Danmark. Hon är verksam i Köpenhamn och anställd som doktorand vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori.

Bakgrund till minnesvården
Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av de mest förödande naturkatastroferna i modern tid. En kvarts miljon, varav 543 svenska medborgare, förlorade livet till följd av en tsunami i Indiska oceanen. I samband med tioårsminnet av flodvågen beslutade Sveriges regering att skapa ett minnesmärke. De fem tävlingsförslagen presenterades på Thielska Galleriet vintern 2017 och såväl allmänhet som anhöriga var inbjudna att lämna åsikter om de fem bidragen. Den danska konstnären Lea Porsager vann 2017 den internationella tävlingen  i konkurrens med bland andra Studio Tomás Saraceno med idéförslaget 016ST och tredjepristagare Vogt landscape architects med Julian Charrière och förslaget Minnessten.

Ur juryns motivering
Förslaget har både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden. Juryn tilltalas av idéförslagets integrerande gestaltning som tar sig an hela platsen och berör på många plan.

Gravitational Ripples är skapat av Lea Porsager tillsammans med Søren Assenholt, Rasmus Strange, Thue Tobiasen och Synnøve B. Brøgger.

Material: jord, vegetation, brons, stål.

Den konstnärliga gestaltningen är ett uppdrag från Statens Konstråd och Statens Fastighetsverk, och har utvecklats i samarbete med Kungliga Djurgården. Minnesvården ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Fri entré till utställningen Skisser till en minnesvård. "Gravitational Ripples" av Lea Porsager. Ordinarie entréavgift gäller för museets samlingar och utställningen När Japan kom till Värmland.

Begränsat antal p-platser. Kollektivtrafik med båt och buss enligt SL:s turlista.

Lea Porsager, modell till Gravitational Ripples

Lea Porsager, skiss, Gravitational Ripples