Tidigare utställningar

Ragnar Sandberg

27 december 1981 – 28 mars 1982