Tidigare utställningar

Per Berglund, Yvonne Jeppsson, Inga Lovén, Gunnar Olsson, Karl Axel Pehrson och Tommy Östmar

17 april – 6 juni 2004