Tidigare utställningar

Lennart Färnmark

5 mars – 8 maj 1983