Tidigare utställningar

Le Corbusier

26 december 1975 – 1 februari 1976