Tidigare utställningar

Lasse Söderberg

4 november 2000 – 14 januari 2001