Tidigare utställningar

Jan Håfström

November 1993 – 9 januari 1994