Tidigare utställningar

J. F. Willumsen

1 februari - 31 mars 1969