Tidigare utställningar

Harald Lyth

12 november 1983 – 19 februari 1984