Tidigare utställningar

Hans Olof Abrahamsson och Sven Erik Andersson

23 november 1991 – 9 februari 1992