Tidigare utställningar

Eva Mossing Larsen, Dan Wirén och Iréne Vestman

16 januari – 14 mars 1993