Tidigare utställningar

Erland Cullberg

8 november 1980 – 18 januari 1981