Tidigare utställningar

Erik Langemark

26 december 1979 – 31 mars 1980