Tidigare utställningar

Endre Nemes och Britt-Louise Sundell

1 maj – 30 september 1990