Tidigare utställningar

Elis Erikson

30 oktober – 13 december 1981