Tidigare utställningar

Carl Larsson. Riksutställningar

26 december 1973 – 3 februari 1974