Tidigare utställningar

Carl Kylberg

13 november 1982 – 27 februari 1983