Tidigare utställningar

Carl Fredrik Reuterswärd

23 mars – 16 juni 1991