Tidigare utställningar

Carl Fredrik Reuterswärd

4 september – 23 oktober 1981