Tidigare utställningar

Anders Zorn

19 april – 1 juni 1975