Tidigare utställningar

Carl Kylberg – Med färgen bortom ytan

18 juni – 25 september 2016

Carl Kylberg (1878-1952) kombinerade ett outtröttligt experimenterande med färgernas visuella verkan och ett andligt sökande som ger hans verk ett existentiellt djup. Sedan 1930-talet tillhör han portalfigurerna i den svenska 1900-talskonstens historia. Thielska Galleriets utställning tar fasta på Kylbergs hela produktion, från de tidiga målningarna och skämtteckningar från 1910-talet, via de älskade barnböckerna Kalle, Ulla och Sprätten samt Lejonet Leo, och de expressionistiska 20-talsmålningarna till de välkända klassiska målningarna från 1930- och 40-talen.

Genom att ta ett helhetsgrepp och inkludera både karikatyrer och barnbokskonst får vi möjligheten att se Kylbergs måleri ur ett brett perspektiv med utgångspunkt i det stora antalet självporträtt. Konstnärens självrannsakan och andliga sökande har paralleller med Ernest Thiels existentiella åskådning som präglat Thielska Galleriets tillkomst. Färgen kan symbolisera ett sökande som går bortom vår tids fixering vid yta och konsumtion.