Thielska Galleriet lånar ut Edvard Munchs "Förtvivlan" till prestigemuseer i USA

Thielska Galleriet har genomdrivit en ändring av stadgarna som möjliggör utlån av konstverk till internationella museer utanför Norden. Beslutet fattades av Kammarkollegiet i november 2016 och innebär att Edvard Munchs centrala målning, självporträttet Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan från 1892, visas i utställningen Edvard Munch. Between the Clock and the Bed, som öppnar på San Fransisco Museum of Modern Art på lördag (midsommarafton) den 24 juni. Stadgeändringen ligger i linje med konstvärldens internationalisering när det gäller utställningar och konstvetenskaplig forskning.

Stiftelsen Thielska Galleriet grundades år 1924 och beslutet om att begränsa utlånen till enbart nordiska länder fattades under kalla kriget på 1950-talet. Även om enstaka undantag gjorts är de formella hindren nu undanröjda.

– Att visa konstsamlingen i sin miljö på Thielska blir högsta prioritet också i fortsättningen, men med beslutet kommer en större och bredare publik att kunna ta del av museets konstskatter, säger Patrik Steorn, som drivit frågan om internationella utlån sedan han tillträdde som museichef 2015.

– Intresset för svensk och nordisk konst från sekelskiftet 1900 växer inom museivärlden och den akademiska forskningen. På sikt betyder det också att vi kan inleda samarbeten som gör att publiken kan få se mer konst i Stockholm från internationella samlingar.

Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan är den första i Edvard Munchs serie av ångestmålningar, varav Skriet från 1893 är den mest kända. Konstnären har gestaltat sin känslostorm på ett sätt som fått stor spridning även utanför konstvärlden, och idag intar verket en självklar plats i populärkulturen.

– Sjuk stämning vid solnedgång. Förtvivlan utgör en fantastisk tillgång för utställningen, och vi betraktar verket som ett enastående exempel från konstnärens tidiga period, säger Gary Garrels, förste intendent vid San Fransisco Museum of Modern Art.

Utställningen Edvard Munch. Between the Clock and the Bed kretsar kring konstnärens självporträtt och spänner över ett livsverk. Bakom satsningen står San Fransisco Museum of Modern Art, The Metropolitan of Art, New York samt Munchmuseet i Oslo.

Thielska Galleriet har med tolv oljemålningar och nästan hundra grafiska blad en av de största samlingarna av Edvard Munchs konst utanför Norge. Konstsamlaren Ernest Thiel i Stockholm var Munchs viktigaste mecenat under en period i början av 1900-talet och köpte de flesta verken direkt av konstnären. Munchsalen på museet är uppkallad efter den norske konstnären och där hänger hans målningar än idag.

https://www.sfmoma.org/exhibition/edvard-munch-between-clock-and-bed/

https://www.thielskagalleriet.se/edvard-munch/