Thielska Galleriet 90 år som museum!

15 januari 2016

tg_window2

År 1926 blev Ernest Thiels privata hem och konstsamling till ett offentligt konstmuseum. Svenska staten hade köpt huset och samlingarna av Thiel, 1924. Bankiren och affärsmannen Thiel hade förlorat nästan hela sin förmögenhet i börskrascherna efter första världskriget, och i ogynnsamma investeringar i norsk gruvindustri. ”Jag har varit ett misslyckandets geni” skrev Thiel i sina minnesanteckningar, och syftade på sina dåliga affärer. Konstsamlandet var däremot en stor framgång - konstsamlingen är i princip ovärderlig idag. Att den finns tillgänglig än idag kan också ses som ett mått på framgång: under 90 års tid har Thielska Galleriet varit öppet för publiken som kunnat njuta av konsten och den unika miljön på Djurgården.

Den här filmen inleds med att författaren Tor Hedberg, som var museet förste intendent visar runt. Omfattande arbeten hade gjorts för att omvandla hemmet till ett museum, och Hedberg hade hängt om bland konsten för den nya publiken.

filmarkivet-film