Press

Pressbilder

Klicka på bilderna (bildlänkarna) nedan för högupplösta bild som du kan ladda ner och använda. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen samt med bildtexten och fotografen angiven. 

Vill du använda bilder av de konstverk som finns i samlingen, bilder av byggnaden, husets interiörer eller parken? Läs mer

Presskontakt
Sophie Allgårdh
Intendent
Press | Programverksamhet
08-6621679, 0708-456087
sophie.allgardh@thielskagalleriet.se

Cecilia Rainer
Museiassistent
Administration | Digital kommunikation
08-6623839
cecilia.rainer@thielskagalleriet.se


Tora Vega Holmström, Gosse med snäcka, 1918, Moderna Museet. Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet

"Spegling är första steget mot konst" – Tora Vega Holmström

10 september 2022 – 29 januari 2023

Pressvisning torsdag 8 september kl 10
Museichef Åsa Cavalli-Björkman hälsar välkommen.
Curator Adam Korpskog introducerar utställningen.
Pressansvarig Sophie Allgårdh och museiassistent Cecilia Rainer medverkar.
Efter visningen bjuder museet på kaffe och kaka i Café Monika Ahlberg
OSA senast 5 september: kommunikation@thielskagalleriet.se

I höst visar Thielska Galleriet den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 med den banbrytande modernisten Tora Vega Holmström (1880–1967). Hennes konstnärskap domineras av kraftfulla porträtt och expressionistiska experiment. Under en resa till Finland 1912 ägde Holmströms koloristiska frigörelse rum – som hon själv skrev: ”Spegling är första steget mot konst.” Därefter gav målningar som Främlingar (1913–14) och Utanför ett musikcafé, Biskra (1929) konstnären ett nationellt, och i viss mån internationellt, genomslag efter att de visats på utställningar i London och Paris.

Utställningens presenterar Tora Vega Holmströms första trettio år som konstnär med utgångspunkt i Carl Wilhelmsons Målarinnor (1902), ett av de tongivande verken i museets samling. Målningen är en allegori över konstnärskapets allvar, ovisshet och kamp där Holmström återges tillsammans med studiekamraterna Adelheid von Schmiterlöw och Hanna Borrie. Trion var Wilhelmsons elever vid Valands konstskola i Göteborg och kallade sig själva för ”De tre musketörerna”. Av dessa var det bara Holmström som fick en karriär som konstnär. Syftet med utställningen är att lyfta fram ett spännande konstnärskap som anknyter till och kommenterar Thielska Galleriets konstsamling, där endast nio av lite drygt hundra representerade konstnärer är kvinnor.

Stilistiskt vandrar Tora Vega Holmström från en dunkel pointillism och jugendstil via mosaikartade färgfält och böljande linjer mot en vibrerande expressionism. Hennes motiv brukar beskrivas som eviga och allmängiltiga symboler, men den här utställningen placerar in den banbrytande konstnären i sin tid, med målningar som berättar om kvinnlig rösträtt, arbetarklassens villkor och posttraumatisk stress hos det första världskrigets överlevande kolonialsoldater – Tora Vega Holmström gick sin egen väg både i sitt liv och i sin konst.

Utställningscurator är Adam Korpskog, fil. mag i konstvetenskap

Väggtexter i utställningen

Tora Vega Holmström, Figurkomposition, 1916, Stiftelsen Tomelilla Konstsamling. Foto: Per Myrehed
Tora Vega Holmström, Självporträtt med blå klänning, ca 1916, privat ägo. Foto Per Myrehed
Carl Wilhelmson, Målarinnor (Fr. v. Adelheid von Schmiterlöw, Hanna Borrie och Tora Vega Holmström), 1902, Thielska Galleriet
Tora Vega Holmström, Porträtt av Gerda Kjellberg-Romanus, 1916, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Tora Vega Holmström, Främlingar, 1913–14, Moderna museet. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
Tora Vega Holmström. Självporträtt, 1904, Malmö konstmuseum. Foto: Malmö museer
Tora Vega Holmström, Porträtt av Gertrud Ingers, 1912, Helsingborgs museer. Foto: Anna Bank/©Helsingborgs museum.
Tora Vega Holmström, Porträtt av Gabrielle Josephson, 1934, Regionmuseet Skåne. Foto: Katarina Lundmark/©Regionmuseet Skåne
Tora Vega Holmström, Anna Paulina, 1909, privat ägo. Foto: Per Myrehed
Tora Vega Holmström, Utanför ett musikkafé i Biskra, 1929, Malmö Konstmuseum. Foto: Malmö Museer
Tora Vega Holmström, Ung man med fiskar, 1918, Göteborgs konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou/Göteborgs konstmuseum
Tora Vega Holmström, Tavastlänningar, 1912, Malmö Konstmuseum. Foto: Malmö Museer

Akke Kumlien, Drickande pojke (Bengt). Privat ägo. Foto: Per Myrehed.

Målaren Akke Kumlien. Stunder av vardagslycka

11 juni – 6 november 2022

Pressvisning torsdag 9 juni kl 10
Museichef Åsa Cavalli-Björkman hälsar välkommen.
Curator Sophie Allgårdh introducerar utställningen.
Efter visningen bjuder museet på kaffe och kaka i Café Monika Ahlberg
osa: kommunikation@thielskagalleriet.se

Akke Kumlien var en mångsysslare och och högt uppskattad för sina sobra bokomslag och kunskaper inom grafisk design och typografi. Åren 1946–1949 var han intendent på Thielska Galleriet, vilket innebar att museet blev hans och familjens hem. I det stora rum som utgör café hade Akke Kumlien sin spatiösa ateljé med fönster mot norr. Utställningen omfattar ett femtiotal målningar och konstnärsmaterial och är den största hittills med konstnären. Inlånen kommer från en rad privatpersoner, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Akademien för de fria konstnärerna och Moderna Museet.

Akke Kumliens kanske mest bestående insats var som pedagog för generationer konstelever. Han började undervisa i materialkunskap vid Kungliga Konsthögskolan 1924. År 1935 blev han föreståndare för det nystartade Institutet för materialkunskap, en position han behöll till sin död. Hans handbok Oljemåleriet är ett standardverk och trycks i ständigt nya upplagor. En av Akke Kumliens elever på Konsthögskolan var Ernest Thiels barnbarn Helga Henschen.

Curator: Sophie Allgårdh, intendent Thielska Galleriet

PRESS
Sophie Allgårdh
0708-45 60 87
sophie.allgardh@thielskagalleriet.se

Cecilia Rainer
Museiassistent
08-662 38 39
cecilia.rainer@thielskagalleriet.se

Akke Kumlien, Ida blickar ut genom fönstret (Björns trädgård), 1926. Privat ägo. Foto: Per Myrehed
Akke Kumlien, Lekande barn på badstrand med båtar, 1939. Privat ägo. Foto: Per Myrehed.
Akke Kumlien, Omnibus. Privat ägo. Foto: Johan Westin
Akke Kumlien, Gärdsmygen 6, den Kumlienska villan i Stocksund. Privat ägo. Foto: Per Myrehed.
Akke Kumlien, Flanörer på Strömkajen utanför Nationalmuseum, 1943. Privat ägo. Foto: Johan Westin
Akke Kumlien, Krocketspelande pojke, 1929. Privat ägo. Foto: Per Myrehed.
Akke Kumlien, Cafémiljö Köpenhamn, 1937. Privat ägo. Foto: Per Myrehed.