ORANGE DAY på Thielska Galleriet

24 november 2018

Söndagen den 25 november deltog Thielska Galleriet i ORANGE DAY, den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och flickor. En del av Ferdinand Bobergs bländvita palats från förra sekelskiftet badade då i orange ljus – en optimistisk färg tänkt att ge hopp om en bättre framtid för kvinnor över hela världen. Thielska Galleriet sällade sig denna dag till kulturbyggnader som Pyramiderna, Colosseum, Eiffeltornet och FN-skrapan.

Kampanjen ORANGE DAY startade 2008 på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban KI-moon för att uppmärksamma ett av världens mest utbredda folkhälsoproblem. Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld innebär inte bara en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna utan utgör en global hälsofara.

Thielska Galleriet, ORANGE DAY, söndag 25 november 2018.

Foto: Kulturbyggnader över hela världen, ORANGE DAY.