Ernest Thiels arkiv

Ernest Thiels arkiv består av omkring 1600 objekt. Utöver brev från konstnärer och författare som Thiel korresponderade med, består arkivet av tidningsurklipp, fotografier, samt skisser av Eugéne Jansson och Tor Hedberg. Arkivet innehåller även över 370 brev och dokument från Nietzsche arkivet i Weimar, samt styrelseprotokoll för Stiftelsen Thielska Galleriet. Hela Ernest Thiels arkiv har digitaliserats inom projektet "Hemmuseum som digitalt kulturarv" och kommer att publiceras via museets egen online-databas senast 2021. Även Richard Berghs arkiv som finns på Thielska Galleriet kommer att publiceras. Redan nu finns brev från Edvard Munch och Gustav Vigeland att läsa på Internet Archive.

Edvard Munchs brev till Ernest Thiel

I Ernest Thiels brevarkiv finns 62 stycken brev från Edvard Munch från åren 1905–1922. Majoriteten av breven och brevkorten är handskrivna kvitton för inköp av målningar och ett stort antal grafiska blad. Efter intensiva perioder i Lübeck, Weimar och Berlin, reste Munch våren 1907 till badorten Warnemünde för att återhämta sig. Där fann han en harmonisk plats att arbeta på och stannade i flera månader. Korrespondensen mellan Thiel och Munch från denna period avslöjar mecenatens viktiga roll i att möjliggöra Munchs vistelse i Warnemünde, liksom konstnärens resor till städer som Hamburg, Paris, Köln och Köpenhamn.

Läs Edvard Munchs brev till Ernest Thiel här >>

I Munch Museets digitala arkiv finns 32 digitaliserade och transkriberade brev av Ernest Thiel till Edvard Munch.

Läs Ernest Thiels brev till Edvard Munch här >>

Gustav Vigelands brev till Ernest Thiel

I Thielska Galleriets arkiv finns 76 stycken brev från Gustav Vigeland till Ernest Thiel från 1900-talets början, vilka vittnar om en relation som i första hand var inriktad på konsten. Några av breven innehåller handskrivna kvittenser för Thiels köp av Vigelands skulpturer. Andra brev berättar om Thiels engagemang för att stötta Vigelands konst utanför den egna konstsamlingen.

Brev från Gustav Vigeland till Ernest Thiel >>

Ernest Thiels drygt 60 brev till Vigeland är publicerade av Vigelandsmuseet och finns att läsa på Nasjonalbibliotekets hemsida.

Brev från Ernest Thiel till Gustav Vigeland >>

 

Exempel ur Ernest Thiels arkiv