Ny bok: "Ulf Linde. Essays from a Lifetime in the Arts"

27 maj 2023


Ulf Linde (1929–2013) hade en särställning i svenskt kulturliv i mer än sex decennier. Med sin intellektuella lekfullhet och bländande formuleringskonst blev han på 60-talet en tongivande konstkritiker i Dagens Nyheter. I den moderna klassikern Spejare från samma tid förde han fram ett öppet konstbegrepp med betraktaren som aktiv medskapare av verket.

Han hade också ett livslångt engagemang i Marcel Duchamp och i dialog med konstnären återskapade Linde viktiga verk i perfekta repliker, som nu ingår i Moderna Museets samlingar.


Ulf Linde – chef på Thielska Galleriet i 20 år

Åren på Dagens Nyheter ledde vidare till en professur vid Kungl. Konsthögskolan och han inträdde i Svenska Akademien. Under Lindes chefskap på Thielska Galleriet 1977–1997 blev museet en viktig scen för utställningar och en programverksamhet som drog fulla hus. Linde var i botten musiker och jazzimprovisationens swing och rytm smittade av sig på hans hållning till livet och skrivandet.

Tio år efter hans död kommer nu ett urval av hans texter ut på engelska i en antologi med titeln Ulf Linde. Essays from a Lifetime in the Arts. Översättningen är gjord av Kerstin Lind Bonnier och Peter Galassi, tidigare chef för fotosamlingen på MoMa i New York. Museimannen och konstkritikern Olle Granath står för introduktionen. I juni lanseras antologin i New York där den på allvar får möta en internationell publik.

I Sveriges Radios P1 Kultur Reportage ”Tillbaka till Ulf Linde” berättar bokens redaktörer och översättare för konstkritikern Mårten Arndtzén om lyckan i att ge sig i kast med Ulf Lindes precisa språk. Lyssna här.