Mats Lindberg, ny ordförande för Stiftelsen Thielska Galleriet 

8 juli 2022

Regeringen har utnämnt ekonomen Mats Lindberg till ny ordförande i styrelsen för Stiftelsen Thielska Galleriet. Förordnandet löper från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2025. Han efterträder Peter Egardt som innehaft posten sedan 2013.

– Jag tilltalas av Thielska Galleriets behagliga format. Byggnaden är förhållandevis liten, men rymmer en enastående samling. Jag ser fram emot att ta del av utställningarna och programverksamheten. 

Mats Lindberg (f. 1953) växte upp i ett konstnärshem där fadern var målare och modern arbetade med konsthantverk. I tonåren tillbringade han mycket tid på det då nyöppnade Moderna Museet.

–  Jag fick uppleva den roligaste tiden i svenskt konstliv med Niki de Saint Phalle och HON-utställningen, happenings och lanseringen av Picassos skulpturgrupp Frukost i det gröna.

Efter studier i ekonomi vid Stockholms universitet på 1970-talet engagerades Mats Lindberg av Konstnärernas Riksorganisation (KRO). Lagstiftningsfrågor kring licenser och upphovsskydd var hans område. Under tiden på KRO lade Lindberg efter internationella förebilder grunden till föreningen BUS (Bildupphovsrätt i Sverige), som bildades 1989. I trettio år var han dess vd, från lanseringen fram till sin pension 2020. Åren på BUS sammanfattar han så här: ”Konsten och kulturen är en av de viktigaste utvecklingskrafterna i samhället. Här skapas dialogen och berättelsen om framtiden.”

Mats Lindberg har efter pensioneringen fortsatt sitt engagemang i konstnärliga upphovsrättsfrågor och anlitas av Sidas och Konstnärsnämndens internationella biståndsprogram ArtNexus, som främjar konst och kultur med yttrandefriheten som grund. Han bistår även FN-organet WIPO, som verkar för intellektuella rättigheter för konstnärer, journalister och fotografer. Sedan 2020 är han ledamot i styrelsen för Konstnärshusets Vänner och valdes i år till dess ordförande.

Vid sidan av Mats Lindberg utsåg regeringen entreprenören Gabriel Karlberg och curatorn Magdalena Malm till nya ledamöter i Thielskas styrelse samt gav generaldirektören Martin Sundin och socialantropologen Viktoria Walldin förnyade mandat.