Lediga tjänster

Thielska Galleriet söker Museichef

Avgående museichefen har tillsammans med styrelsen arbetat med att stärka och utveckla verksamheten genom att producera attraktiva och intressanta utställningar och program. Som kvittens har museet idag goda besökssiffror, ett högt konstnärligt anseende och en ekonomi i balans.

Museichefen har både ett konstnärligt och administrativt ansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi samt förväntas arbeta operativt med i stort sett alla frågor som rör museet.

Uppdraget som chef och konstnärlig ledare för Thielska Galleriet innebär att:

·    Fortsatt utveckla och stärka utställnings- och programverksamheten med hög konstnärlig kvalitet och relevans. Som ett led i detta kan samarbeten med relevanta parter och institutioner utvecklas, i Sverige såväl som utomlands.

·    Att identifiera och attrahera nya målgrupper men samtidigt förvalta och tillgodose ”kärn-besökarna”, bygga broar mellan dåtid och nutid, mellan tradition och framtid utan att ge avkall på det starka arv och den identitet som museet, dess verk, byggnader och omgivning representerar.

· Öka besökssiffror, stärka ekonomi och framtida verksamhet.

· Arbeta för att stiftelsens intention att överta ägande och förvaltning från statens Fastighetsverk förverkligas. Avsikten är att stiftelsen då själva förfogar över beslut om drift, utveckling av fastigheten, tillgänglighetsanpassning mm på ett sätt som sammanfaller med stiftelsens syfte.

· Stärka och utveckla medarbetarna, deras kompetens och utveckling, utveckla laganda, tillit och stolthet för det viktiga arbete som sker på museet.

· Ansvara för administration och stöd till styrelsen, bistå i dialog med Regeringskansliet och finansiärer/sponsorer.

· Ansvara för relation och avtal med restauratören, skapa bästa möjliga förutsättningar för båda parter i syfte att kunna erbjuda en kvalitativ upplevelse för museets besökare.

· Leda och utveckla nuvarande och kommande forskningsprojekt. För närvarande pågår ett stort projekt med att digitalisera museets verk där museichefen leder och följer upp projektet.

 

ERFARENHET OCH FÖRVÄNTNINGAR

Vi söker dig som har:

· Djupa kunskaper inom det konstvetenskapliga området, minst på magisternivå, inom museets samlingsområde; sent 1800-tal, tidigt 1900-tal.

· Erfarenhet av väl vitsordat publikt museiarbete och av utställningsproduktion.

· Dokumenterat god chefs- och ledarerfarenhet.

· Visad entreprenörsanda med förmåga till nytänkande och samarbete även utanför den traditionella museivärlden, samt förmåga att hantera detta inom knappa ekonomiska ramar.

· Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att företräda en verksamhet i såväl mediesammanhang som gentemot olika samarbetspartners.

· Mycket goda kunskaper i svenska och engelska och gärna andra språk.

 

MERITERANDE

· Erfarenhet av att leda en musei- och eller konstinstitution

· Forskningsmeritering inom det konstvetenskapliga området.

· Erfarenhet och förmåga att attrahera externt kapital via donationer, forskningsprojekt, eller samarbeten av skilda slag.

· Stort nationellt såväl som internationellt nätverk, gärna erfarenhet av internationellt arbete.

· Kunskaper om kulturantikvariska och andra fastighetsrelaterade frågor.

Vi erbjuder: en möjlighet att fortsatt utveckla en av Sveriges kulturskatter, en fantastisk institution med en förnämlig konstsamling i en historisk byggnad och vacker miljö.

 

OMFATTNING OCH TILLTRÄDE

Tjänsten som Museichef är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Lön och övriga villkor enligt överenskommelse.

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För mer information om tjänsten, kontakta Ann Peyron på telefon 070-878 42 26 eller Jonna Ramm Schmidt tel 070-864 13 34

Om du har frågor kontakta:

Styrelsens ordförande Peter Egardt, tel 070-560 00 91

Välkommen med din intresseanmälan senast den 8 maj.

 

Sök tjänsten via intresseanmälan hos Source Executive

 

Thielska Galleriet är ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och är vackert beläget i en muromgärdad park på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett bevarat i sitt ursprungliga skick.

Verksamheten drivs i stiftelseform och styrelsen utses av regeringen. Museichefen svarar inför styrelsen och leder en handfull medarbetare, plus ett antal timanställda.