Kungliga Djurgården tilldelas Green Destinations Platinum Award 2022

28 september 2022

Kungliga Djurgården tilldelas utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen. Utmärkelsen togs emot under Future of Tourism Summit i Aten under gårdagen.

– Vi och Sloveniens huvudstad Ljubljana är de första storstadsdestinationer i världen att nå upp till högsta valör. Det är en ära och ett erkännande. Nu fortsätter vi arbetet för att vara en plats för kultur, nöje och natur också för kommande generationer, säger Camilla Zedendahl, vd för KDI (Kungl. Djurgårdens intressenter).

Green Destinations är en internationell ideell stiftelse som grundades i Nederländerna 2014 för att främja hållbar destinationsutveckling. Genom sina program, Green Destinations Award & Certification Program, stöttar, utbildar och utmanar de destinationer till en ansvarsfull och långsiktig hållbar utveckling och förvaltning. Deltagande destinationernas arbete granskas systematiskt utifrån ett hundratal kriterier och indikatorer.

Kungliga Djurgårdens Intressenter samlar 59 aktörer på Djurgården. Thielska Galleriet är en av dessa aktörer.