Kulturnatten 2023 i Stadshuset

28 mars 2023
Stadshuset. Foto: Henrik Trygg


Thielska Galleriet deltar i Kulturnatten i Stadshuset 22 april med två programpunkter.

Kl. 18:15 - 18:30 och 20:15 - 20:30 — Museipedagog Adam Korpskog berättar om Axel Törnemans målningar i Blå rummet i Stadshuseet. Gratis mot biljett.

Kl. 18:30 - 18:50 — Intendent Sophie Allgårdh berättar om J.A.G. Ackes reliefer i Prinsens galleri i Stadshuset
Gratis mot biljett.

I samband med Stadshusets 100 års jubileum har flera museum och aktörer som har en koppling till huset bjudits in för att hålla i olika programpunkter, se hela programmet här.