Veronica Nygren: rebell, traditionell och radikal. Föreläsning av Hedvig Hedqvist

VN

Veronica Nygren: rebell, traditionell och radikal. Om en konstnärlig utveckling under fyra decennier. Föreläsning av Hedvig Hedqvist, designkritiker och författare.

Ingen föranmälan, ingår i entréavgiften.