Veronica Nygren: Att väva det personliga politiskt. Föreläsning av Annika Nordin

Porträtt av Veronika Nygren. Foto: Beppe ArvidssonPorträtt av Veronika Nygren. Foto: Beppe Arvidsson

Veronica Nygren: Att väva det personliga politiskt. Föreläsning av Annika Nordin, kulturjournalist med inriktning på konst, psykoanalys och feminism.

Textil har traditionellt sett förknippats med en kvinnlig sfär, hemmet och de små sammanhangen, men Veronica Nygren verkade i en tid då dessa föreställningar omprövats, problematiserats och överskridits. Hennes verk låter konst och formgivning kombineras med politisk agenda och globala perspektiv på ett sätt som känns nytänkande ännu i vår egen tid.

Annika Nordin var liksom Veronica Nygren tidigt med i Grupp 8. De arbetade senare tillsammans i Föreningen Kvinnokultur.

Ingen föranmälan, ingår i entréavgiften.