Skulptur och skandal. Gustav Vigeland och Ernest Thiel i unionsupplösningens tid

Varmt välkommen till en föreläsning av museichef Patrik Steorn. För den svenska publiken är Vigeland kanske mest känd för parkanläggningen i Oslo, men få känner till att Thielska Galleriet har den största samlingen av Vigelands konst utanför Norge. Ernest Thiel stöttade Vigeland ekonomiskt i ett avgörande skede i hans konstnärskap, men också med strategiska råd och utspel som talade till den nationalkänslan efter unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 1905. Hör mer om de personliga kontakterna mellan Thiel och Vigeland och en fascinerande del av det gemensamma svensk-norska kulturarvet.

Föranmälan gäller till
info@thielskagalleriet.se (I ämnesfältet ange: Anmälan Vigeland föreläsning 5 sept)

Tack för att du meddelar oss du får  förhinder så att vi kan erbjuda platsen till någon annan.

Föreläsningen ingår i ordinarie entréavgift.

Varmt välkommen!