Teckna porträtt med Olle Hamngren. Workshop för vuxna

Vi tecknar våra självporträtt (eller målar av varandra) med kol och papper i Bankirens badrum. Vägledare är konstnären Olle Hamngren, en av landets ledande porträttmålare som bland annat utfört statsporträttet av Karl XIV Gustaf och hedersporträttet av premiärdansösen Anneli Alhanko i Statens porträttsamling på Gripsholms slott.

Linjeteckning är en egen genre i all konstundervisning och genom att variera  tryck och vinkel på kolet går det att modellera linjer med olika karaktär och toning. Fördelen med kol är att det spänner över hela området – från djup svärta till ljusa gråtoner.

Målet med denna workshop är att utmana vårt vaneseende och försöka beskriva arkitekturen i vårt ansikte. Tillsammans med Olle Hamngren prövar vi att översätta en tredimensionell verklighet till papper.

Inga förkunskaper krävs.

Upplägg:
Vi bekantar oss först med varandra över en kopp kaffe/ te och smörgås i Café Monika Ahlberg. Tillsammans med Olle Hamngren och intendent Sophie Allgårdh studerar vi därefter några av porträtten i samlingen samt i den aktuella utställningen "Olof Sager-Nelson och hans samtida". Olof Sager Nelson (1868–1896) är en av Sveriges stora symbolister och hyllad för sina själfulla porträtt av vuxna och barn.

Olle Hamngren är en av Sveriges ledande porträttkonstnärer och leder verkstaden för barn på Sportlovet.

Olle Hamngren är en av Sveriges ledande porträttkonstnärer och leder verkstaden för barn på Sportlovet.

Detta ingår:
Kaffe/te och smörgås från Café Monika Ahlberg.
Visning och workshop med porträttmålaren Olle Hamngren.
Kol och papper.

Fri entré till samlingen och den aktuella utställningen "Olof Sager Nelson och hans samtida".

Max antal 12 personer
Kostnad: 350 kr

Endast förskottsinbetalning, deadline 4 april.
Föranmälan sker till sophie.allgardh@thielska-galleriet.se
Bankgiro Thielska Galleriet 5905-3827. Vänligen ange postadress i samband med inbetalning samt "Porträtt vuxna". Kvitto kommer att sändas via e-post.