Porträttmani! Om samlande och fotoalbumets uppkomst under 1800-talet

Konstvetare Anna Dahlgren från Stockholms Universitet talar om porträttfotografiets genomslag under 1800-talet och om hur bilderna samlades och ordnades i album. Föreläsningen utgår från Dahlgrens nya bok: Ett medium för visuell bildning. Kultuhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950 och knyter an till utställningen Porträtt på Thielska. Familjebilder och sällskapsliv.  

Ingen föranmälan, ingår i entréavgiften. Fri entré för Thielska Galleriets Vänner