Public guided tour in English

At 2 o´clock PM

The public guided tour on Saturdays in August is conducted in English.
The tour is included in the entry fee.

På lördagar i augusti sker den offentliga visningen av samlingen på engelska. Visningen ingår i entréavgiften.