Något om Ernest Thiel, hans familj och släkt

Magdalena Ribbing, ordförande i Thielska Galleriets Vänner, talar om familjen Thiel från ett personligt perspektiv, i anslutning till utställningen Porträtt på Thielska. Familjebilder och sällskapsliv.  Arrangeras i samarbete med Thielska Galleriets Vänner.

Ingen föranmälan, ingår i entréavgiften. Fri entré för Thielska Galleriets Vänner